Leveringsvoorwaarden

In deze tijden van “Creative Commons” en “Open Data” is het belangrijk dat we de door ons toegevoegde waarde goed afbakenen. We noteren hier welk deel van ons werk onder ons auteursrecht valt, welk deel helemaal vrij is, en welke afspraken we maken over de gebruiksrechten.

Op alle transacties zijn de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden” van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Handelsregister 10040067.

Deze algemene voorwaarden zijn in 2012 nauwkeurig en begrijpelijk geformuleerd door Mr. J.M.S. Sipkens van ICTjura.nl
Het auteursrecht van deze op-maat-gemaakte-leveringsvoorwaarden berust bij mr. J.M.S. Sipkens. Zij verleende het gebruiksrecht aan Bosma Grafiek.

Op verzoek kan Bosma Grafiek u een exemplaar van deze Leveringsvoorwaarden kosteloos toezenden.
U kunt ook hier de volledige tekst als PDF bestand downloaden.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bosma Grafiek kan in de offerte voor uw opdracht nog enkele specifieke aanvullingen noteren, zoals een extra ruimhartig gebruiksrecht.

Losjes samengevat maken we doorgaans de volgende afspraken:
(Aan de onderstaande tekst op deze web-pagina kunnen geen rechten worden ontleend; wel aan de tekst die we in de offerte voor uw opdracht zetten.)

Samenvatting